ECO VS logotyp

Eco vs utför allt inom ventilation & service

Tre streck i olika nyanser av grönt som delar upp sidans innehåll

Lång erfarenhet kombinerad med ambitionen att ge våra kunder ett personligt bemötande och en personlig service har gett oss kundernas förtroende. Vi servar och erbjuder smarta lösningar som bidrar till ett bra inomhusklimat, rätt temperatur och minskad energianvändning.

Anställd hos ECO VS jobbar uppe på ett tak

Ventilation

Tre streck i olika nyanser av grönt som delar upp sidans innehåll

Villaventilation

ECO VS utför ny- & ombyggnationer. Vi gör även:

Service & reparationer av aggregat. Rengöring av aggregat. Rensning av ventilationskanaler. Filterbyten. Injustering av luftflöden. Funktionskontroll av ventilationen i din bostad. Rådgivning. Aggregatbyten.

Ovk

ECO VS utför OVK-besiktningar i alla typer av fastigheter.

ECO VS erbjuder även förhandsbesiktning för att du ska veta om det är några brister i din anläggning. Om så är fallet kan vi hjälpa till med att åtgärda dem.

Montering

ECO VS utför alla typer av installationer för ventilationssystem.

Några exempel är ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och installationer av nya anläggningar. Vår främsta uppgift är att tillgodose era önskemål på ett energi- och kostnadseffektivt sätt.

Injustering

ECO VS utför alla typer av installationer för ventilationssystem.

Några exempel är ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och installationer av nya anläggningar. Vår främsta uppgift är att tillgodose era önskemål på ett energi- och kostnadseffektivt sätt.

Service

Tre streck i olika nyanser av grönt som delar upp sidans innehåll

Service

ECO VS erbjuder service & underhåll på alla typer av luftbehandlingssystem.

Vi kan även erbjuda servisavtal där vi kommer regelbundet och gör service. Genom servicebesöket säkerställer vi funktion, luftkvalitet och inneklimat. Vi rättar till eventuella brister, ger förslag till energibesparingar och ombesörjer att rätt åtgärder genomförs.

Energi

ECO VS kan erbjuda att kontinuerligt se över hela din fastighet.

Genom att se över det befintliga systemet, byta ut trasiga delar, välja energieffektiva produkter, installera återvinning & behovsstyrning ser vi till att våra kunder kan göra lönsamma investeringar i bra inomhusklimat, effektiv energianvändning och låga driftskostnader.

Felsökning

Du kanske inte kan sätta fingret på vad som är fel, men något känns fel...

ECO VS hjälper dig att utreda. Vanliga fel vi stöter på är drag, lukt, ljud, för varmt/kallt, förhöjd energiförbrukning och läckage. Vi hjälper dig att gå till botten med problemet och utreder vad som är fel även om det kanske inte alltid har med ventilationen att göra.

Tjänster

Tre streck i olika nyanser av grönt som delar upp sidans innehåll

Vi söker aktivt efter engagerade och självständiga medarbetare som vill hjälpa till att utveckla oss på ECO VS:

1 st ventilations montör/service-tekniker
1 st ovk-besiktnings/service-tekniker

Är du intresserad? Ring oss eller maila till en av oss som är arbetsledare.

Kontakta oss

Tre streck i olika nyanser av grönt som delar upp sidans innehåll

Niclas Illerman

Arbetsledare

Mattias Axell

Arbetsledare

Micael Szlachota

Montör & Service

Alexander

 

Referenser

Tre streck i olika nyanser av grönt som delar upp sidans innehåll

Jag har använt ECO VS sedan 2013 och tycker att de levererat mycket hög kvalité och visat stort engagemang i arbetet. De har haft en bra kommunikation med mig och mina hyresgäster i de projekt vi genomfört. Jag uppskattar att alltid kunna ringa och fråga om råd och support i ventilationsfrågor. ECO VS tar sig alltid tid att hjälpa till, även om det inte alltid slutar med en affär.

Johan Weimer - Karlströms fastigheter

Vi har valt att använda oss av ECO VS för att de kommer alltid när de har lovat, de återrapporterar det som är gjort och de gör ett bra och genomtänkt arbete! ECO VS sköter våra OVK-besiktningar samt gör återkommande service på våra ventilationsanläggningar!

Jan-Erik Falk - Drift/Fastighetschef SML Fastigheter

Mycket kompetent personal som lägger stor vikt vid att göra sina kunder nöjda! ECO VS ser helheten och inte bara specifika problem, utan ger även förslag till annat som kan behöva åtgärdas! Bra utförda arbeten, bra bemötande, städar undan efter sig, håller bestämda tidsplaner och ger bra återkoppling till kund! ECO VS är alltid tillgängliga och ger snabb hjälp vid akuta händelser.

Ronnie Hancic - Drifttekniker TOSITO